Oferta

Co robimy

Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie: księgowości, rozliczeń podatkowych, obsługi kadrowo-płacowej, doradztwa podatkowego i finansowego. Prowadzimy księgowość w sposób rzetelny, jasny i przystępny cenowo.

Usługi księgowe

Bierzemy na siebie wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem Twojej księgowości. Posiadamy stosowne licencje oraz ubezpieczenie OC. Oferta firmy skierowana jest głównie do instytucji o różnej formie własności (spółki prawa handlowego oraz działalność gospodarcza osób fizycznych) tak z branży handlowej, usługowej, jak i produkcyjnej.

 • Sporządzanie i ustalenie polityki rachunkowości
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont
 • Prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • Kalkulowanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa
  (bilans, rachunek zysków i strat)
 • Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • Sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych wg wytycznych Klienta
 • Współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji KPIR
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych oraz ich prawidłowe księgowanie ze względu na źródła przychodów i kosztów uzyskania przychodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Kalkulowanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L
 • Występowanie w imieniu klienta przed Urzędem Skarbowym
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych, do których zobowiązany jest podatnik
 • Nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Kalkulowanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-28
 • Występowanie w imieniu klienta przed Urzędem Skarbowym
 • Doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • Wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych
 • Weryfikacja wystawionych faktur sprzedażowych i otrzymanych faktur kosztowych
 • Sporządzanie oraz przechowywanie rejestrów VAT
 • Bieżąca weryfikacja poprawności wystawianyh i otrzymywanych faktur VAT,
 • Sporządzanie deklaracji VAT
 • Zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
 • Występowanie w imieniu klienta przed Urzędem Skarbowym
 • Możliwość odbioru dokumentów w siedzibie klienta

Obsługa kadrowo-płacowa

Sporządzamy listy płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS.

 • Sporządzanie i prowadzenie list płac
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS
 • Sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA, „pasek”)
 • Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • Naliczanie należnych składek na ubezpieczenia
 • Ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.)
 • Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8AR
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS
 • Występowanie w imieniu klienta przed ZUS
 • Kompletowanie i przechowywanie teczek pracowniczych poszczególnych osób
 • Przygotowywanie i nadzór nad ewidencją czasu pracy poszczególnych pracowników
 • Sporządzanie typowej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy
 • Kwalifikowanie wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych
 • Zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie pracownika z ZUS
 • Ewidencja i kontrola okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Sporządzenie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia
 • Przesyłanie do ZUS druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

Doradztwo Finansowo-Podatkowe

Oferujemy profesjonalne analizy finansowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Opinie naszych klientów

Co mówią o nas nasi klienci?

“Pan Paweł Skorek zawsze wykonuje swoją pracę systematycznie, sumiennie i obowiązkowo. Jest osobą ambitną i nie bojącą się nowych wyzwań. Z odpowiedzią na zadane pytanie..."

Joanna Stankiewicz-Damięcka

Właściciel

“W kontaktach z firmą 2MPS zawsze spotykam się z kompetencją, miłym traktowaniem i co najważniejsze z oferowaniem pełnej pomocy w jakichkolwiek problemach związanych z księgowością..."

klient-2mps-masterclass

Monika Mikołajczyk

Właściciel, Master Class

“Z prawdziwą przyjemnością polecam wszystkim osobom chcącym skorzystać z usług w zakresie prowadzenia księgowości i doradztwa podatkowego, firmę 2MPS Pana Pawła Skorka. Współpracę z tą..."

Magdalena Krajewska

Właściciel

“Z usług biura rachunkowego 2mps korzystam od roku. Jest to moje drugie biuro księgowe i pierwsze, z którego usług jestem w pełni zadowolony…”

klient-2mps-budomski

Sylwester Jurkowski

Dyrektor, Budomski Najlepsze Rekuperatory

Bezpłatna wycena

Umów się na niezobowiązujące spotkanie