Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, powinny poinformować podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (swojego płatnika, np. pracownik – swego pracodawcę) o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Podobny termin i zasady obowiązują w przypadku wyrejestrowania w razie zaistnienia okoliczności powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku członków rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wystarczy zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Karą grzywny może być obecnie ukarany m.in. pracodawca w terminie do ubezpieczenia zdrowotnego lub nieterminowe jego wyrejestrowanie, oraz pracownik – za niepoinformowanie pracodawcy o konieczności zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członków jego rodziny.

Źródło: Doradca Podatkowy, marzec 2013

 

Przeczytaj pozostałe artykuły

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka

W roku szkolnym 2013/14 na korytarzach, salach lekcyjnych i boiskach doszło do 77 tysięcy wypadków, najczęściej w podstawówkach. Rodzice najczęściej wykupują swoim pociechom grupowe ubezpieczenie szkolne. Czy jest ono obowiązkowe? Grupowe ubezpieczenie NNW młodzieży...

czytaj dalej
Wierzytelności nieściągalne a VAT

Wierzytelności nieściągalne a VAT

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należy z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty...

czytaj dalej